likes views
Ако си глупав, очаквай кур 11 496
Едно на ума, друго на кура 10 495
Бяга като дявол от Кур 9 492
Да впрегнем кура в полза на пожарогасенето 6 481
Малки курове - малка беля, големи курове - голяма 10 478
Кур се слага, но не се вади 14 465
Кур умора няма - само се поти 10 464
Подадеш ли си кутрето - ще ти отхапе кура 12 449
Харчи се като топъл кур 9 436
У момата тъпан тупа, у момчето кур няма 9 430
Хубава работа, ама кур 7 415
Мързеливият два кур работи, а скъперникът два кур плаща 12 401
Кур мисли едно, Господ дава друго 9 394
Курът е голям, но е празен 6 391
Учението кур няма 5 387
Кура е извор на прогресивни идеи 9 386
Един гледа кур, друг - брадва 2 370
Съветските курове - най-бързи в света 9 367
Закачи - курът 1 364
Без кура няма сполука 4 362
Сънуваш ли кур - яж 8 361
Блага кур железни врата отваря 2 359
Тежко на умния между куровете 6 358
От инат няма по-лош кур 2 358
От много кур богат не се става - гърбав се става 4 357