Да влезем в светлото бъдеще с лъснати курове

Да влезем в светлото бъдеще с лъснати обувки

прегледи 498     харесвания 13