likes views
Кура ражда действието 22 687
Курът е неизбежен! 19 624
Животът е като кур - едни се качват, други слизат 15 1040
Кура се вмирисва откъм главата 14 797
Кур се слага, но не се вади 14 464
Да влезем в светлото бъдеще с лъснати курове 13 497
Кур лежи, той тъжи; кур оре, той добре 12 703
Умният навсякъде си изкарва кура 12 588
Подадеш ли си кутрето - ще ти отхапе кура 12 448
Мързеливият два кур работи, а скъперникът два кур плаща 12 400
Ако си глупав, очаквай кур 11 496
Убиец не е който прави ножове, а който убива с кур 10 651
Кура не е цяр да го изпиеш, та да станеш учен 10 569
От кур не се хубавее, а се гърбавее 10 569
Големи хвалби, ама малки курове 10 535
Във връзка с ремонта на столовата, кура ще се приема през задния вход! 10 528
Едно на ума, друго на кура 10 495
Малки курове - малка беля, големи курове - голяма 10 477
Кур умора няма - само се поти 10 464
Кур се познава по жената 9 597
Бяга като дявол от Кур 9 492
Харчи се като топъл кур 9 436
У момата тъпан тупа, у момчето кур няма 9 430
Кур мисли едно, Господ дава друго 9 394
Кура е извор на прогресивни идеи 9 385