likes views
Кура ражда действието 22 682
Курът е неизбежен! 19 615
Животът е като кур - едни се качват, други слизат 15 1029
Кура се вмирисва откъм главата 14 791
Кур се слага, но не се вади 14 458
Да влезем в светлото бъдеще с лъснати курове 13 492
Кур лежи, той тъжи; кур оре, той добре 12 692
Умният навсякъде си изкарва кура 12 584
Подадеш ли си кутрето - ще ти отхапе кура 12 442
Мързеливият два кур работи, а скъперникът два кур плаща 12 391
Ако си глупав, очаквай кур 11 488
Убиец не е който прави ножове, а който убива с кур 10 647
Кура не е цяр да го изпиеш, та да станеш учен 10 559
От кур не се хубавее, а се гърбавее 10 555
Големи хвалби, ама малки курове 10 526
Във връзка с ремонта на столовата, кура ще се приема през задния вход! 10 523
Едно на ума, друго на кура 10 488
Малки курове - малка беля, големи курове - голяма 10 469
Кур умора няма - само се поти 10 457
Кур се познава по жената 9 588
Бяга като дявол от Кур 9 481
Харчи се като топъл кур 9 429
У момата тъпан тупа, у момчето кур няма 9 424
Кур мисли едно, Господ дава друго 9 390
Кура е извор на прогресивни идеи 9 377