Тежко на умния между куровете

Тежко на умния между будалите

прегледи 358     харесвания 6