likes views
Кура ражда действието 21 525
Курът е неизбежен! 19 526
Животът е като кур - едни се качват, други слизат 15 874
Кура се вмирисва откъм главата 14 698
Кур се слага, но не се вади 14 396
Да влезем в светлото бъдеще с лъснати курове 13 414
Кур лежи, той тъжи; кур оре, той добре 12 546
Умният навсякъде си изкарва кура 12 498
Подадеш ли си кутрето - ще ти отхапе кура 12 378
Мързеливият два кур работи, а скъперникът два кур плаща 11 302
Убиец не е който прави ножове, а който убива с кур 10 559
Кура не е цяр да го изпиеш, та да станеш учен 10 466
От кур не се хубавее, а се гърбавее 10 454
Във връзка с ремонта на столовата, кура ще се приема през задния вход! 10 440
Ако си глупав, очаквай кур 10 391
Едно на ума, друго на кура 10 389
Малки курове - малка беля, големи курове - голяма 10 378
Кур се познава по жената 9 466
Големи хвалби, ама малки курове 9 401
Бяга като дявол от Кур 9 384
Кур умора няма - само се поти 9 367
У момата тъпан тупа, у момчето кур няма 9 364
Харчи се като топъл кур 9 363
Кур мисли едно, Господ дава друго 9 329
Кура е извор на прогресивни идеи 9 322