likes views
Кура ражда действието 21 440
Курът е неизбежен! 17 472
Животът е като кур - едни се качват, други слизат 15 787
Кура се вмирисва откъм главата 14 610
Кур се слага, но не се вади 14 345
Да влезем в светлото бъдеще с лъснати курове 13 359
Кур лежи, той тъжи; кур оре, той добре 12 461
Умният навсякъде си изкарва кура 12 418
Подадеш ли си кутрето - ще ти отхапе кура 12 331
Мързеливият два кур работи, а скъперникът два кур плаща 11 257
Убиец не е който прави ножове, а който убива с кур 10 478
Кура не е цяр да го изпиеш, та да станеш учен 10 383
Във връзка с ремонта на столовата, кура ще се приема през задния вход! 10 368
Ако си глупав, очаквай кур 10 334
Едно на ума, друго на кура 10 334
Кур се познава по жената 9 384
От кур не се хубавее, а се гърбавее 9 362
Бяга като дявол от Кур 9 332
Малки курове - малка беля, големи курове - голяма 9 325
Харчи се като топъл кур 9 320
Кур умора няма - само се поти 9 319
У момата тъпан тупа, у момчето кур няма 9 317
Кур мисли едно, Господ дава друго 9 287
Кура е извор на прогресивни идеи 9 285
Съветските курове - най-бързи в света 9 282