likes views
Кура ражда действието 18 242
Животът е като кур - едни се качват, други слизат 14 588
Курът е неизбежен! 13 238
Кур се слага, но не се вади 13 173
Кура се вмирисва откъм главата 12 310
Да влезем в светлото бъдеще с лъснати курове 12 190
Умният навсякъде си изкарва кура 11 208
Кур лежи, той тъжи; кур оре, той добре 10 214
Мързеливият два кур работи, а скъперникът два кур плаща 10 105
Убиец не е който прави ножове, а който убива с кур 9 232
Във връзка с ремонта на столовата, кура ще се приема през задния вход! 9 194
Кура не е цяр да го изпиеш, та да станеш учен 9 187
Ако си глупав, очаквай кур 9 180
Едно на ума, друго на кура 9 164
Кур се познава по жената 8 190
Подадеш ли си кутрето - ще ти отхапе кура 8 177
Бяга като дявол от Кур 8 169
Малки курове - малка беля, големи курове - голяма 8 168
Харчи се като топъл кур 8 163
От кур не се хубавее, а се гърбавее 8 160
Кур умора няма - само се поти 8 159
У момата тъпан тупа, у момчето кур няма 8 156
Съветските курове - най-бързи в света 8 155
Кура е извор на прогресивни идеи 8 146
Кур мисли едно, Господ дава друго 8 136