likes views
Кура ражда действието 21 354
Животът е като кур - едни се качват, други слизат 15 701
Курът е неизбежен! 15 360
Кура се вмирисва откъм главата 14 477
Кур се слага, но не се вади 14 278
Да влезем в светлото бъдеще с лъснати курове 13 300
Умният навсякъде си изкарва кура 12 336
Кур лежи, той тъжи; кур оре, той добре 11 375
Мързеливият два кур работи, а скъперникът два кур плаща 11 191
Убиец не е който прави ножове, а който убива с кур 10 399
Кура не е цяр да го изпиеш, та да станеш учен 10 295
Във връзка с ремонта на столовата, кура ще се приема през задния вход! 10 295
Ако си глупав, очаквай кур 10 274
Едно на ума, друго на кура 10 261
Кур се познава по жената 9 297
От кур не се хубавее, а се гърбавее 9 276
Бяга като дявол от Кур 9 267
Подадеш ли си кутрето - ще ти отхапе кура 9 266
Малки курове - малка беля, големи курове - голяма 9 263
Харчи се като топъл кур 9 259
Кур умора няма - само се поти 9 255
У момата тъпан тупа, у момчето кур няма 9 254
Съветските курове - най-бързи в света 9 237
Кур мисли едно, Господ дава друго 9 228
Кура е извор на прогресивни идеи 9 228