likes views
Кура ражда действието 19 277
Животът е като кур - едни се качват, други слизат 15 618
Курът е неизбежен! 14 272
Кур се слага, но не се вади 14 205
Кура се вмирисва откъм главата 13 348
Да влезем в светлото бъдеще с лъснати курове 13 225
Умният навсякъде си изкарва кура 12 242
Кур лежи, той тъжи; кур оре, той добре 11 240
Мързеливият два кур работи, а скъперникът два кур плаща 11 128
Убиец не е който прави ножове, а който убива с кур 10 268
Във връзка с ремонта на столовата, кура ще се приема през задния вход! 10 226
Кура не е цяр да го изпиеш, та да станеш учен 10 219
Ако си глупав, очаквай кур 10 215
Едно на ума, друго на кура 10 190
Кур се познава по жената 9 226
Подадеш ли си кутрето - ще ти отхапе кура 9 204
Малки курове - малка беля, големи курове - голяма 9 201
Бяга като дявол от Кур 9 200
Харчи се като топъл кур 9 196
От кур не се хубавее, а се гърбавее 9 192
У момата тъпан тупа, у момчето кур няма 9 189
Кур умора няма - само се поти 9 189
Съветските курове - най-бързи в света 9 184
Кура е извор на прогресивни идеи 9 172
Кур мисли едно, Господ дава друго 9 166