likes views
Кура ражда действието 21 377
Животът е като кур - едни се качват, други слизат 15 724
Курът е неизбежен! 15 382
Кура се вмирисва откъм главата 14 516
Кур се слага, но не се вади 14 295
Да влезем в светлото бъдеще с лъснати курове 13 315
Умният навсякъде си изкарва кура 12 356
Кур лежи, той тъжи; кур оре, той добре 11 395
Мързеливият два кур работи, а скъперникът два кур плаща 11 207
Убиец не е който прави ножове, а който убива с кур 10 420
Кура не е цяр да го изпиеш, та да станеш учен 10 317
Във връзка с ремонта на столовата, кура ще се приема през задния вход! 10 311
Ако си глупав, очаквай кур 10 287
Едно на ума, друго на кура 10 279
Кур се познава по жената 9 318
От кур не се хубавее, а се гърбавее 9 291
Бяга като дявол от Кур 9 285
Подадеш ли си кутрето - ще ти отхапе кура 9 281
Малки курове - малка беля, големи курове - голяма 9 281
Кур умора няма - само се поти 9 272
Харчи се като топъл кур 9 272
У момата тъпан тупа, у момчето кур няма 9 270
Съветските курове - най-бързи в света 9 247
Кура е извор на прогресивни идеи 9 240
Кур мисли едно, Господ дава друго 9 240