likes views
Кура ражда действието 21 583
Курът е неизбежен! 19 566
Животът е като кур - едни се качват, други слизат 15 935
Кура се вмирисва откъм главата 14 748
Кур се слага, но не се вади 14 429
Да влезем в светлото бъдеще с лъснати курове 13 446
Кур лежи, той тъжи; кур оре, той добре 12 604
Умният навсякъде си изкарва кура 12 544
Подадеш ли си кутрето - ще ти отхапе кура 12 409
Мързеливият два кур работи, а скъперникът два кур плаща 11 337
Убиец не е който прави ножове, а който убива с кур 10 608
Кура не е цяр да го изпиеш, та да станеш учен 10 519
От кур не се хубавее, а се гърбавее 10 504
Във връзка с ремонта на столовата, кура ще се приема през задния вход! 10 482
Ако си глупав, очаквай кур 10 428
Едно на ума, друго на кура 10 425
Малки курове - малка беля, големи курове - голяма 10 412
Кур се познава по жената 9 518
Големи хвалби, ама малки курове 9 437
Бяга като дявол от Кур 9 423
Кур умора няма - само се поти 9 400
Харчи се като топъл кур 9 396
У момата тъпан тупа, у момчето кур няма 9 394
Кур мисли едно, Господ дава друго 9 359
Кура е извор на прогресивни идеи 9 345