likes views
Животът е като кур - едни се качват, други слизат 15 618
И сам курът е воин 8 574
Което дяволът не може, вика кура да го направи 5 436
Кур бабо за хубост 6 392
Кура се вмирисва откъм главата 13 348
Хитрата сврака, с двата кура 6 290
Взаимният другарски кур предпазва от нещастни случаи 7 282
Кура ражда действието 19 277
Курът е неизбежен! 14 272
Убиец не е който прави ножове, а който убива с кур 10 268
Тежък е чуждият кур 7 260
В царството на куровете едноокият е цар 5 244
Умният навсякъде си изкарва кура 12 242
Кур лежи, той тъжи; кур оре, той добре 11 240
Дърво и кур да седи, ти да не седиш 3 236
Който не се пече на кура, не се пъчи на хорото 5 233
Един гледа попа, друг кура 4 230
Във връзка с ремонта на столовата, кура ще се приема през задния вход! 10 226
Кур се познава по жената 9 226
Да влезем в светлото бъдеще с лъснати курове 13 225
Кур Кур избива 7 224
Учението кур няма 5 221
Големи хвалби, ама малки курове 8 220
Кура не е цяр да го изпиеш, та да станеш учен 10 219
Ако си глупав, очаквай кур 10 215