likes views
Животът е като кур - едни се качват, други слизат 14 588
И сам курът е воин 7 537
Което дяволът не може, вика кура да го направи 4 408
Кур бабо за хубост 5 348
Кура се вмирисва откъм главата 12 310
Взаимният другарски кур предпазва от нещастни случаи 6 251
Хитрата сврака, с двата кура 5 248
Кура ражда действието 18 242
Курът е неизбежен! 13 238
Убиец не е който прави ножове, а който убива с кур 9 232
Тежък е чуждият кур 6 228
В царството на куровете едноокият е цар 4 215
Кур лежи, той тъжи; кур оре, той добре 10 214
Умният навсякъде си изкарва кура 11 208
Дърво и кур да седи, ти да не седиш 2 203
Който не се пече на кура, не се пъчи на хорото 4 200
Учението кур няма 4 197
Във връзка с ремонта на столовата, кура ще се приема през задния вход! 9 194
Да влезем в светлото бъдеще с лъснати курове 12 190
Кур се познава по жената 8 190
Един гледа попа, друг кура 3 188
Кура не е цяр да го изпиеш, та да станеш учен 9 187
Грък кур надлъгва 7 187
Кур Кур избива 6 185
Големи хвалби, ама малки курове 7 183