likes views
Животът е като кур - едни се качват, други слизат 15 787
И сам курът е воин 8 724
Кура се вмирисва откъм главата 14 610
Което дяволът не може, вика кура да го направи 5 579
Кур бабо за хубост 6 566
Убиец не е който прави ножове, а който убива с кур 10 478
Курът е неизбежен! 17 472
Кур лежи, той тъжи; кур оре, той добре 12 461
Кура ражда действието 21 440
Хитрата сврака, с двата кура 6 431
Взаимният другарски кур предпазва от нещастни случаи 7 419
Умният навсякъде си изкарва кура 12 418
Тежък е чуждият кур 7 397
Кур се познава по жената 9 384
Кура не е цяр да го изпиеш, та да станеш учен 10 383
Дърво и кур да седи, ти да не седиш 3 383
В царството на куровете едноокият е цар 5 369
Един гледа попа, друг кура 4 369
Във връзка с ремонта на столовата, кура ще се приема през задния вход! 10 368
Който не се пече на кура, не се пъчи на хорото 5 366
От кур не се хубавее, а се гърбавее 9 362
Да впрегнем кура в полза на пожарогасенето 6 362
Грък кур надлъгва 7 360
Да влезем в светлото бъдеще с лъснати курове 13 359
Кур Кур избива 7 357