likes views
Животът е като кур - едни се качват, други слизат 15 935
И сам курът е воин 8 841
Кура се вмирисва откъм главата 14 748
Което дяволът не може, вика кура да го направи 5 691
Кур бабо за хубост 6 682
Убиец не е който прави ножове, а който убива с кур 10 608
Кур лежи, той тъжи; кур оре, той добре 12 604
Кура ражда действието 21 583
Курът е неизбежен! 19 566
Умният навсякъде си изкарва кура 12 544
Хитрата сврака, с двата кура 6 538
Взаимният другарски кур предпазва от нещастни случаи 7 527
Кура не е цяр да го изпиеш, та да станеш учен 10 519
Кур се познава по жената 9 518
Тежък е чуждият кур 8 514
Дърво и кур да седи, ти да не седиш 3 506
От кур не се хубавее, а се гърбавее 10 504
В царството на куровете едноокият е цар 6 504
Който не се пече на кура, не се пъчи на хорото 5 490
Един гледа попа, друг кура 4 486
Във връзка с ремонта на столовата, кура ще се приема през задния вход! 10 482
Грък кур надлъгва 7 478
Кур Кур избива 7 477
Да влезем в светлото бъдеще с лъснати курове 13 446
Да впрегнем кура в полза на пожарогасенето 6 441