Да влезем в светлото бъдеще с лъснати курове

Да влезем в светлото бъдеще с лъснати обувки

прегледи 481     харесвания 13