Да влезем в светлото бъдеще с лъснати курове

Да влезем в светлото бъдеще с лъснати обувки

прегледи 436     харесвания 13