Тежко на умния между куровете

Тежко на умния между будалите

прегледи 329     харесвания 6