likes views
Кур се слага, но не се вади 14 303
От кур не се хубавее, а се гърбавее 9 298
Ако си глупав, очаквай кур 10 291
Бяга като дявол от Кур 9 291
Подадеш ли си кутрето - ще ти отхапе кура 10 290
Едно на ума, друго на кура 10 286
Малки курове - малка беля, големи курове - голяма 9 286
Учението кур няма 5 285
Кур умора няма - само се поти 9 276
Харчи се като топъл кур 9 276
У момата тъпан тупа, у момчето кур няма 9 274
Хубава работа, ама кур 4 267
Курът е голям, но е празен 5 264
Блага кур железни врата отваря 2 263
От инат няма по-лош кур 2 262
Аз го оставям, кура, ама той нe ме оставя 5 260
Днешната кур не оставяй за утре 4 260
Закачи - курът 1 260
От много кур богат не се става - гърбав се става 4 259
Куровете всичко виждат, ала себе си - не 4 257
Тежко на умния между куровете 6 256
Без кура няма сполука 4 256
Сънуваш ли кур - яж 7 255
Един гледа кур, друг - брадва 2 254
Съветските курове - най-бързи в света 9 252