likes views
Големи хвалби, ама малки курове 9 415
Кур се слага, но не се вади 14 414
Ако си глупав, очаквай кур 10 410
Едно на ума, друго на кура 10 405
Бяга като дявол от Кур 9 403
Подадеш ли си кутрето - ще ти отхапе кура 12 393
Малки курове - малка беля, големи курове - голяма 10 393
Харчи се като топъл кур 9 381
У момата тъпан тупа, у момчето кур няма 9 380
Кур умора няма - само се поти 9 379
Хубава работа, ама кур 7 367
Курът е голям, но е празен 6 354
Учението кур няма 5 351
Кур мисли едно, Господ дава друго 9 344
Кура е извор на прогресивни идеи 9 338
Съветските курове - най-бързи в света 9 327
Закачи - курът 1 326
Един гледа кур, друг - брадва 2 324
Сънуваш ли кур - яж 8 322
От много кур богат не се става - гърбав се става 4 322
Блага кур железни врата отваря 2 321
Днешната кур не оставяй за утре 4 320
Тежко на умния между куровете 6 319
Без кура няма сполука 4 318
От инат няма по-лош кур 2 318